Toimitusjohtaja ja toimiva johto

Tieto-konsernin toimiva johto koostuu yrityksen toimitusjohtajasta, johtoryhmästä sekä toimialaryhmien, palvelualueiden ja tuotekehityspalveluiden organisaatioista.

Toimitusjohtajan nimittää yrityksen hallitus, ja hän on vastuussa konsernin operatiivisesta johtamisesta sekä sisäisestä tehokkuudesta ja laadusta.

Toimitusjohtajaa avustaa johtoryhmä, johon kuuluvat toimialaryhmien ja palvelualueiden johtajat, tuotekehityspalveluiden johtaja, uusien markkinoiden johtaja, talousjohtaja ja henkilöstöjohtaja. Hallituksen puheenjohtaja hyväksyy johtoryhmän jäsenten nimitykset toimitusjohtajan esityksen pohjalta.

Johtoryhmän jäsenet ovat vastuussa omien vastuualueidensa tuloksesta ja kehityksestä, ja he valvovat niihin kuuluvien yksiköiden toimintaa. Pääsäätöisesti vastuualueiden (toimialaryhmät, palvelualueet ja tuotekehityspalvelut) liiketoimintayksiköt tekevät päätökset omasta liiketoiminnastaan ja vastaavat operatiivisista tehtävistään. Toimialaryhmä-, palvelualue- ja tuotekehityspalveluorganisaatioilla on tulosvastuu.

Johtoryhmän jäsenet 31.12.2014

Kimmo Alkio
Toimitusjohtaja
Syntymävuosi 1963
Kansallisuus: Suomi
Ekonomi ja Executive MBA
Yhtiössä vuodesta 2011

Håkan Dahlström1
Johtaja, Julkinen sektori, terveydenhuolto ja hyvinvointi
Syntymävuosi 1962
Kansallisuus: Ruotsi
Diplomi-insinööri
Yhtiössä vuodesta 2014

1Johtoryhmän jäsen 1.4.2014 alkaen.

 

Kolbjørn Haarr
Johtaja, Tietoliikenne, media ja energia sekä Uudet markkinat
Syntymävuosi: 1960
Kansalaisuus: Norja
Insinööri
Yhtiössä vuodesta 2009

Lasse Heinonen
Talousjohtaja
Syntymävuosi: 1968
Kansalaisuus: Suomi
Kauppatieteiden maisteri
Yhtiössä vuodesta 2011

Per Johanson
Johtaja, Finanssipalvelut
Syntymävuosi: 1962
Kansalaisuus: Ruotsi
Kauppatieteiden kandidaatti ja MBA
Yhtiössä vuodesta 2009

Ari Järvelä
Johtaja, Teollisuus, kauppa ja logistiikka
Syntymävuosi: 1969
Kansalaisuus: Suomi
Diplomi-insinööri
Yhtiössä vuodesta 2001

Ari Karppinen
Johtaja, Jatkuvat palvelut
Syntymävuosi: 1957
Kansalaisuus: Suomi
Diplomi-insinööri
Yhtiössä vuodesta 1987

Satu Kiiskinen
Johtaja, Konsultointi ja integraatiopalvelut
Syntymävuosi: 1965
Kansalaisuus: Suomi
Kauppatieteiden maisteri
Yhtiössä vuodesta 2013

 

Katariina Kravi
Henkilöstöjohtaja
Syntymävuosi: 1967
Kansalaisuus: Suomi
Oikeustieteen kandidaatti, varatuomari
Yhtiössä vuodesta 2012

 

Antti Vasara
Johtaja, Tuotekehityspalvelut
Syntymävuosi: 1965
Kansalaisuus: Suomi
Tekniikan tohtori
Yhtiössä vuodesta 2012

Johtoryhmän palkitseminen on esitetty taulukoissa osiossa Palkitseminen. Yksityiskohtaisempia tietoja, kuten johtoryhmän jäsenten täydelliset ansioluettelot, löytyy Tiedon verkkosivuilta (www.tieto.fi/sijoittajille).