Varsinainen yhtiökokous

Ylintä päätöksentekovaltaa Tiedossa käyttää varsinainen yhtiökokous. Kaikilla yhtiön osakkeenomistajilla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen, ja kukin Tiedon osake oikeuttaa yhtiökokouksessa yhteen ääneen. Osakkeenomistaja ei voi kuitenkaan äänestää yhtiökokouksessa äänimäärällä, joka vastaa yli 1/5:a kokouksessa edustetuista äänistä.

Varsinainen yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet, puheenjohtajan, nimittää tilintarkastajat, päättää heidän palkkioistaan ja myöntää yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden. Lisäksi yhtiökokous päättää optio-ohjelmista sekä valtuuttaa hallituksen esimerkiksi hankkimaan yhtiön omia osakkeita tai päättämään osakeanneista. Varsinainen yhtiökokous päättää myös vuotuisesta osingonjaosta hallituksen osingonjaosta tekemään ehdotukseen perustuen.

 

Seuraavat henkilöt ovat läsnä Tiedon varsinaisessa yhtiökokouksessa:

  • Hallitus: puheenjohtaja, esitetyt uudet jäsenet sekä yleensä enemmistö muista hallituksen jäsenistä
  • Johtoryhmä: toimitusjohtaja ja talousjohtaja
  • Tilintarkastajat

Lisätietoja vuoden 2015 varsinaisesta yhtiökokouksesta sekä aiemmista yhtiökokouksista, osakkeenomistajista ja osallistumismahdollisuuksista löytyy Tiedon verkkosivuilta.

Tiedon varsinainen yhtiökokous 2014

  • Vuonna 2014 Tiedon varsinainen yhtiökokous pidettiin 20.3. Finlandia-talossa Helsingissä. Kokouksessa oli läsnä 548 osakkeenomistajaa, jotka edustivat 46 873 226 osaketta (64,1 % liikkeeseen lasketuista osakkeista).
  • Vuonna 2014 ei pidetty ylimääräisiä yhtiökokouksia.