Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

Tiedon vuoden 2010 varsinainen yhtiökokous päätti perustaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan, jonka tehtävänä on valmistella hallituksen jäsenten valintaan ja palkitsemiseen liittyviä ehdotuksia varsinaiselle yhtiökokoukselle.

Toimikunta koostuu viidestä jäsenestä. Neljä jäsenistä edustaa niitä neljää osakkeenomistajaa, joilla on elokuun lopussa eniten yhtiön osakkeita ja ääniä ja jotka haluavat osallistua nimitysprosessiin. Tieto Oyj:n hallituksen puheenjohtaja toimii viidentenä jäsenenä. Toimikunnan jäsenten toimikausi päättyy, kun uusi nimitystoimikunta on nimitetty. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta on perustettu toistaiseksi.

Vuoden 2015 yhtiökokoukselle esitykset valmistellut nimitystoimikunta koostuu seuraavista, yhtiön neljän suurimman osakkeenomistajan nimittämistä henkilöistä:

Cevian Capital Partners Ltd:n nimittämänä:
Martin Oliw
Päätoimi: Osakas, Cevian Capital AB
Syntymävuosi 1977
Kansallisuus: Ruotsi
Koulutus: ekonomi, diplomi-insinööri

Solidium Oy:n nimittämänä:
Kari Järvinen
Päätoimi: toimitusjohtaja, Solidium Oy
Syntymävuosi: 1962
Kansallisuus: Suomi
Koulutus: diplomi-insinööri, MBA

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Eteran nimittämänä:
Lauri Vaittinen
Päätoimi: arvopaperijohtaja, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera
Syntymävuosi: 1978
Kansalaisuus: Suomi
Koulutus: kauppatieteiden maisteri

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen nimittämänä:
Timo Ritakallio
Päätoimi: toimitusjohtaja, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen
Syntymävuosi: 1962
Kansalaisuus: Suomi
Koulutus: oikeustieteen kandidaatti, MBA

Tieto Oyj:n hallituksen edustajana:
Markku Pohjola

Toimikunta päätti, että sen puheenjohtajana toimii Martin Oliw. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta kokoontui kolme kertaa ja esitteli 22.1.2015 Tiedon hallitukselle ehdotuksensa vuoden 2015 varsinaiselle yhtiökokoukselle. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi kahdeksan ja nykyisten hallituksen jäsenten Kurt Jofsin, Eva Lindqvistin, Sari Pajarin, Markku Pohjolan, Endre Rangnesin, Teuvo Salmisen ja Jonas Synnergrenin valitsemista uudelle toimikaudelle. Lisäksi uudeksi jäseneksi nimitystoimikunta ehdottaa Lars Wollungia. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa Markku Pohjolan uudelleenvalintaa hallituksen puheenjohtajaksi.

Ehdotettujen henkilötiedot ja osakeomistukset yhtiössä ovat nähtävissä yhtiön verkkosivuilla (www.tieto.com/proposal).

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa hallituksen jäsenille seuraavan suuruisia vuosipalkkioita: puheenjohtaja 83 000 euroa, varapuheenjohtaja 52 000 euroa ja hallituksen jäsen 34 500 euroa. Hallituksen valiokunnan puheenjohtajalle maksetaan sama palkkio kuin hallituksen varapuheenjohtajalle, paitsi jos sama henkilö on hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Lisäksi ehdotetaan, että hallituksen jäsenelle maksetaan 800 euron kokouspalkkio jokaiselta hallituksen kokoukselta sekä hallituksen pysyvän tai tilapäisesti asetetun komitean kokoukselta. Tieto-konsernin palveluksessa oleville hallituksen jäsenille ei yhtiön käytännön mukaan makseta palkkiota.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että 40 % kiinteästä vuosipalkkiosta maksetaan markkinoilta hankittavina Tieto Oyj:n osakkeina. Osakkeet hankitaan kahden viikon kuluessa Tieto Oyj:n osavuosikatsauksen 1.1.–31.3.2015 julkistuksesta. Ehdotuksen mukaan varsinainen yhtiökokous päättäisi osakkeiden hankkimisesta suoraan hallituksen jäsenten lukuun, mikä katsotaan asianmukaiseksi tavaksi hankkia osakkeita sisäpiirisäännöksiä noudattaen. Toimikunnan näkemyksen mukaan hallituksen jäsenten pitkäaikaisen osakeomistuksen lisääminen yhtiössä edistää kaikkien osakkeenomistajien etua.