Tuloslaskelma (FAS)

TULOSLASKELMA (FAS)
 
1 000 euroa Liite 1.1.–31.12.2014 1.1.–31.12.2013
         
Liikevaihto     - -
         
Liiketoiminnan muut tuotot   1 182 561 178 123
Henkilöstökulut   2 17 766 20 655
Poistot ja arvonalentumiset 8, 9 5 913 4 146
Liiketoiminnan muut kulut   3 178 725 235 955
         
Liiketappio     -19 844 -82 634
         
Rahoitustuotot ja -kulut   5 37 769 93 491
         
Voitto ennen satunnaisia eriä     17 925 10 858
         
Satunnaiset erät   6 34 100 29 000
         
Voitto ennen veroja     52 025 39 858
         
Tuloverot   7 3 814 953
         
Tilikauden voitto     48 211 38 905