Hallituksen esitys voittovarojen käytöstä

Hallituksen esitys voittovarojen käytöstä
       
Emoyhtiön käytettävissä olevat voittovarat 674 864 353,93
josta tilikauden tulos 48 211 013,99
       
Hallitus ehdottaa, että voittovarat käytetään seuraavasti:  
- osakkeenomistajille jaetaan osinkona yhteensä 1,30 euroa osakkeelta 95 176 660,80
1,00 euroa (perusosa)  
0,30 euroa (lisäosa)  
     
- voittovarojen tilille jätetään 579 687 693,13
     
Hallituksen näkemyksen mukaan ehdotettu voitonjako ei vaaranna yhtiön maksukykyä.
       
       
Helsinki, 4. helmikuuta 2015
       
       
Markku Pohjola Kurt Jofs
puheenjohtaja varapuheenjohtaja
       
       
Esa Koskinen Eva Lindqvist
       
       
Sari Pajari Anders Palklint
       
       
Risto Perttunen Endre Rangnes
       
       
Teuvo Salminen Jonas Synnergren
       
       
Kimmo Alkio
toimitusjohtaja