Kehittäminen

Tiedon tarjoomien kehittämiskulut olivat noin 50 milj. euroa vuonna 2014 eli 3,2 % liikevaihdosta (40 milj. euroa eli 2,4 % liikevaihdosta vuonna 2013). Nämä kulut kattavat palveluiden ja tuotteiden kehittämisen. Painopistealueita ovat olleet esimerkiksi asiakaskokemuksen hallinta, teollinen internet, Tiedon terveydenhuolto- ja hyvinvointisektorin tuote Lifecare sekä pilvipalvelut ja valitut toimialakohtaiset tuotteet. Lisäksi sovellushallinnan standardointiin ja jatkuvien palveluiden automaatioon liittyvät kustannukset sisältyvät summaan. Merkittävien uusien liiketoimintakonseptien ja ohjelmistotuotteiden kehittämismenot aktivoidaan taseeseen aineettomana omaisuutena, jos ne täyttävät tilinpäätösperiaatteiden mukaiset edellytykset. Vuosina 2014 ja 2013 kehittämiskuluja ei aktivoitu taseeseen.