Merkittävät sopimukset

Finanssipalvelut

Maaliskuussa Tieto ja LähiTapiola päättivät laajentaa yhteistyötään ja ovat nyt allekirjoittaneet viisivuotisen puitesopimuksen, joka sisältää kahden vuoden lisäoption sovellusylläpidosta ja kehittämisestä. Sopimus kattaa tärkeimmät talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmät sekä SAP-ympäristön toteuttamisen. 

Maaliskuussa OP-Pohjola valitsi Tiedon uuden asiakaspalvelualustansa toteuttajaksi. Alusta toimitetaan palveluna, ja kaksivuotisen sopimuksen arvo on lähes 6 milj. euroa.

Kesäkuussa Tieto ja Arek solmivat sopimuksen ylläpidosta, kehittämisestä ja projektipalveluista. Sopimuksen kesto on 4,5 vuotta.

Kesäkuussa ELO valitsi Tiedon infrastruktuurin uudistuskumppanikseen. Sopimuksen kokonaisarvo on yli 13 milj. euroa. Sopimus on nelivuotinen ja sisältää mahdollisuuden jatkaa sopimusta yhdellä lisävuodella. Tieto ja ELO solmivat myös puitesopimuksen tietotekniikkapalveluista.

Kesäkuussa Ilmarinen valitsi Tiedon kumppanikseen asiakasjärjestelmien uudistamisessa ja ylläpidossa.

Elokuussa Tieto ja EnterCard laajensivat nykyistä ulkoistussopimusta. Uuden sopimuksen arvo on noin 20 milj. euroa ja se sisältää EnterCardin IT-ympäristön nykyaikaistamisen uusilla pilvi- ja kapasiteettipalveluilla.  Sopimus on viisivuotinen ja sisältää option kahdesta lisävuodesta.

Syyskuussa Tieto ja Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma sopivat käyttöpalveluiden toimittamisesta. Viisivuotinen sopimus kattaa perinteisten kapasiteetti-, tietoliikenne- ja verkkoratkaisujen lisäksi Tiedon pilvipalveluita. Sopimus on jatkoa vuonna 2009 solmitulle palvelusopimukselle.

Syyskuussa FOREX Bank valitsi Tiedon kehittämään ja uudistamaan digitaalisten kanaviensa asiakaskokemusta. Toimituksen myötä FOREX Bank saa käyttöönsä nykyaikaisen IT-ympäristön ja kokonaisvaltaisena palveluna toimitettavan pankkiratkaisun. Uusi sopimus täydentää Tiedon nykyistä pankkijärjestelmää, joka on ollut FOREX Bankilla käytössä seitsemän vuoden ajan.

Lokakuussa If jatkoi IT-infrastruktuurisopimustaan Tiedon kanssa. Sopimus on nelivuotinen ja sisältää option kahdesta lisävuodesta.

Lokakuussa Ruotsin valtion omistama asuntolainoittaja SBAB jatkoi IT-palvelusopimusta Tiedon kanssa uudistaen ja tehostaen toimintaansa uusilla kapasiteetti- ja pilvipalveluilla.  Sopimus on viisivuotinen.

Joulukuussa Tieto ja Veritas Eläkevakuutus sopivat yhteistyön jatkamisesta infrastruktuuripalveluissa. Seitsemänvuotinen sopimus sisältää kapasiteetti-, tietoliikenne- ja verkkoratkaisujen lisäksi sovellushallinnan palvelut sekä Tiedon pilvipalveluita. Sopimus on jatkoa vuonna 2009 solmitulle palvelusopimukselle.

Teollisuus, kauppa ja logistiikka

Tammikuussa Metso ja Valmet allekirjoittivat Tiedon kanssa laajan viisivuotisen kapasiteettipalveluiden sopimuksen. Pilvipohjaisen ratkaisun odotetaan tuovan Metsolle ja Valmetille merkittäviä kustannussäästöjä ja joustavuutta pitkällä tähtäimellä.

Tammikuussa Mondi valitsi Tiedon HMI APC (Holistic Manufacturing Intelligence for Advanced Process Control) -ratkaisun toimittajaksi. Se edustaa kestävän kehityksen ratkaisua paperi- ja kartonkiteollisuudelle. Projekti saadaan päätökseen arviolta vuonna 2016, ja sopimuksen kokonaisarvo on noin 3 milj. euroa. 

Maaliskuussa HSB ja Tieto solmivat uuden kolmivuotisen sopimuksen infrastruktuuripalveluista, jonka kokonaisarvo on 5 milj. euroa. Huhtikuussa sopimusta laajennettiin kattamaan pilvi- ja työpaikkaratkaisuihin liittyviä lisäpalveluita. 

Kesäkuussa Tieto ja Lemminkäinen solmivat nelivuotisen sopimuksen infrastruktuurin ulkoistamisesta.

Kesäkuussa Onninen valitsi Tiedon SAP-pohjaisten infrastruktuuripalveluiden ja pilvipalveluiden toimittajaksi. Sopimuksen kesto on kolme vuotta.

Syyskuussa Tieto ja UPM sopivat kumppanuutensa laajentamisesta sovellushallintapalveluiden alueella. Kolmivuotisen sopimuksen arvo on Tiedolle merkittävä, koska sen pohjalta 47 UPM:n työntekijää siirtyisi Tiedon palvelukseen. Sopimus sisältää option kahdesta lisävuodesta. 

Heinäkuussa Volvo Finance ja Tieto solmivat infrastruktuuripalveluja koskevan ulkoistussopimuksen. Sopimuksen kesto on viisi vuotta ja sen arvo on noin 7 milj. euroa.

Syyskuussa S-ryhmä valitsi Tiedon yhdeksi pääkumppanikseen kapasiteetti- ja konesalipalvelujen toimittamiseen. Sopimus on monivuotinen ja sen arvo on huomattava. Tieto tarjoaa S-ryhmälle standardoidut, modernit palvelut, joissa hyödynnetään Tiedon uusimpia pilvipalveluja ja hybridisovelluksia.

Joulukuussa Tieto jatkoi business intelligence ja sovellushallinnan sopimustaan Keskon kanssa. Sopimus kattaa kaksi olemassa olevaa ja kaksi uutta sovellusta. Sopimus on voimassa kesäkuuhun 2017. 

Joulukuussa Tieto ja RAY sopivat SAP-elinkaarenhallintasopimuksen jatkamisesta. Sopimus on voimassa kolme vuotta.

Julkinen sektori, terveydenhuolto ja hyvinvointi

Tammikuussa Nackan kunta jatkoi infrastruktuuripalveluiden ulkoistamissopimusta Tiedon kanssa. Sopimuksen arvo on 45 milj. Ruotsin kruunua, ja se on voimassa vuoteen 2017 saakka.

Helmikuussa Tukholman läänin maakäräjät ja Tieto solmivat sopimuksen infrastruktuuripalveluista. Sopimuksen arvo on lähes 7 milj. euroa, ja se on voimassa vuoteen 2015 saakka.

 Helmikuussa Tiedon ja valtion yhteisyritys Tietokarhu Oy allekirjoitti jatkosopimuksen, joka mahdollistaa Verohallinnolle Tietokarhun palvelujen joustavan käytön vuosina 2017–2019. Sopimuksen arvon on arvioitu olevan noin 9–10 milj. euroa vuodessa.

Maaliskuussa Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi ja Tieto solmivat sopimuksen infrastruktuuripalveluista osana laajaa, toukokuussa 2013 tehtyä puitesopimusta Hanselin kanssa. Sopimus on voimassa vuoteen 2021 saakka, ja sen arvo on noin 14 milj. euroa.

Kesäkuussa Skoonen maakunta päätti pidentää olemassa olevaa sopimustaan Tiedon kanssa kahdella vuodella. Sopimuksen arvo on 11 milj. euroa.

Toukokuussa 2013 solmitun Hansel-puitesopimuksen pohjalta Trafi valitsi Tiedon kumppanikseen jatkuvien palveluiden alueella toisella neljänneksellä. Sopimuksen kokonaisarvo oli 8 milj. euroa. 

Kesäkuussa Tieto, Poliisihallitus ja Hallinnon tietotekniikkakeskus päättivät purkaa sopimuksen valtionhallinnon Vitja-tietojärjestelmäprojektista. Osapuolet sopivat, että Tieto maksaa poliisille kertakorvauksena 7,5 milj. euroa Aiemmin raportoitujen varausten lisäksi Tieto kirjasi noin 3 milj. euron tappion projektista toisella neljänneksellä. Kassavirtaan 7,5 milj. euron korvaus vaikutti kolmannella neljänneksellä.

Syyskuussa Tieto ja Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori solmivat monivuotisen sopimuksen konesali- ja kapasiteettipalveluista. Sopimus pohjautuu Hanselin vuonna 2013 kilpailuttamaan puitesopimukseen, ja sopimus kattaa merkittävän osan puitesopimuksen kokonaispotentiaalista. Sopimuksen pohjalta Valtori voi hankkia IT-palveluita omiin tarpeisiin tai asiakkaidensa käyttöön. Näihin sisältyy lisäksi optio jatkaa sopimuksia.

Marraskuussa Suomen eduskunta solmi sopimuksen Tiedon kanssa sovellushallintapalveluiden alueella. Kolmivuotinen sopimus astui voimaan vuonna 2014.

Marraskuussa Tieto ja Jämtlannin läänin maakäräjät solmivat uuden sopimuksen IT-infrastruktuuripalveluiden toimittamisesta. Sopimus kattaa palvelintoiminnot, verkkopalvelut sekä asiakaspalvelun ja teknisen tuen. Sopimuksen arvo on 80 milj. kruunua ja se on voimassa huhtikuusta 2015 joulukuuhun 2019. Sopimus sisältää option jatkaa yhteistyötä vielä toiset neljä vuotta. 

Joulukuussa oikeusministeriö päätti jatkaa olemassa olevaa sovellushallinnan sopimustaan Tiedon kanssa vuonna 2015.

Joulukuussa Tukholman eteläpuolella sijaitsevat kunnat Haninge, Nynäshamn ja Södertälje jatkoivat Tiedon kanssa tekemäänsä infrastruktuuripalvelusopimusta kahdella vuodella. Sopimuksen arvo on 12 milj. euroa.

Joulukuussa Tieto uudisti sopimuksensa Aditron kanssa Ruotsissa vähintään kolmeksi vuodeksi. Sopimuksen pohjalta Tieto toimittaa edelleen IT-palveluja Aditron palkanmaksujärjestelmään. Sopimus astuu voimaan tammikuussa 2015, ja sen arvo on 5 milj. euroa.

Tietoliikenne, media ja energia

Toimialaryhmän uusien tilausten kertymä oli vakaa, erityisesti tietoliikenne- ja energiasektoreilla. Asiakassopimusten ehtojen mukaisesti Tieto ei voi julkistaa kauppoja useimpien sopimusten kohdalla. 

Heinäkuussa Vattenfall valitsi Tiedon energiatoimialan palveluna tarjottavan ohjelmistoratkaisunsa (Software as a Service) toimittajaksi Vattenfallin Suomen toiminnoille. Tiedon toimittamat uusimmat pilvipalveluratkaisut tukevat Vattenfallin vähittäisliiketoimintaa Suomen markkinoilla. Sopimus on viisivuotinen ja sisältää option kahdesta lisävuodesta.