Osakkeenomistajien nimityslautakunta

Suurimmat osakkeenomistajat määriteltiin suomalaiseen ja ruotsalaiseen arvo-osuusjärjestelmään 31.8.2014 rekisteröityjen omistustietojen perusteella. Osakkeenomistajat, joka halusivat osallistua toimikuntatyöskentelyyn, ovat nimenneet seuraavat jäsenet: Martin Oliw, osakas, Cevian Capital AB; Kari Järvinen, toimitusjohtaja, Solidium Oy; Lauri Vaittinen, arvopaperijohtaja, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera; Timo Ritakallio, toimitusjohtaja, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen ja
Markku Pohjola, hallituksen puheenjohtaja, Tieto Oyj.