Osakkeet ja osakepohjaiset kannustimet

Yhtiön osakekurssi nousi vuoden aikana Helsingissä 32 % ja Tukholmassa 41 %. Samaan aikaan OMX Helsinki -indeksi nousi 6 % ja OMX Stockholm -indeksi 11 %. Vuoden 2014 lopussa yhtiöllä oli 25 430 rekisteröitynyttä osakkeenomistajaa.  Suomen ja Ruotsin arvopaperikeskusten rekisterien mukaan suomalaiset sijoittajat omistivat Tiedon osakkeista 42,7 % ja ruotsalaiset 3 %. Suomessa ja Ruotsissa oli yhteensä 23 916 yksityissijoittajaa, ja he omistivat 13 % Tiedon osakkeista.

Tiedon maksettu ja kaupparekisteriin merkitty osakepääoma 31.12.2014 oli 76 555 412,00 euroa ja osakkeiden määrä 73 675 903.

Yhteensä 26 663 Tiedon uutta osaketta merkittiin yhtiön optio-oikeuksilla 2009B ja yhteensä 10 401 uutta osaketta yhtiön optio-oikeuksilla 2009C 11.11.–31.12.2014. Uudet osakkeet merkittiin kaupparekisteriin 20.1.2015. Tämän johdosta Tiedon osakkeiden määrä kasvoi 73 712 967 osakkeeseen.

Joulukuun lopussa yhtiöllä oli hallussaan 510 819 omaa osaketta, mikä vastaa 0,7 %:a kaikista osakkeista ja äänistä. Vuoden lopussa liikkeeseen laskettujen osakkeiden lukumäärä pois lukien yhtiön omistamat omat osakkeet oli 73 165 084.

Vuonna 2014 ei tehty liputusilmoituksia muutoksista yhtiön osakkeenomistuksessa.

Lisätietoja osakkeista ja osakepohjaisista kannustinohjelmista on saatavilla Osakkeet ja osakkeenomistajat –osiosta sekä osiosta Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä.