Osinko

Emoyhtiön jakokelpoiset varat olivat 674,9 milj. euroa. Vuoden 2014 tuloksen osuus tästä on 48,2 milj. euroa. Hallitus ehdottaa 1,00 (0,90) euron osakekohtaista osinkoa vuodelta 2014. Lisäksi, koska yhtiöllä on vahva kassavirta ja tavoitteena on kehittää yhtiön pääomarakennetta, hallitus ehdottaa 0,30 euron osakekohtaista lisäosinkoa. Tieto säilyttää hyvän valmiuden investoida kasvuun sekä orgaanisesti että epäorgaanisesti myös osingonmaksun jälkeen. 

Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka ovat ehdotettuna osingon täsmäytyspäivänä 23.3.2015 merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään osakkeenomistajarekisteriin tai Euroclear Sweden AB:n rekisteriin. Ehdotettu osinko ei vaaranna yhtiön maksukykyä.