Laskelma oman pääoman muutoksista (IFRS)

LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (IFRS)
 
    Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma Määräys-
vallatto-
mien omistajien osuus
Oma
pää-
oma
yht.
Milj. euroa Liite Osake-
pää-
oma
Yli-
kurssi-
rahasto
ja muut
rahastot
Osake-
anti
optio-
oikeuk-
silla
Omat
osakkeet
Muunto-
erot
Raha-
virran
suo-
jauk-
set
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Kerty-
neet
voitto-
varat
Yht.    
1.1.2013   75,9 41,4 1,2 -11,6 8,4 0,1 2,2 406,7 524,3 0,2 524,5
                         
Tilikauden laaja tulos                        
Tilikauden voitto                 62,2 62,2 0,0 62,2
Muut laajan tuloksen erät                        
Etuuspohjaisista eläkevelvoitteista johtuva vakuutusmatemaattinen voitto (verojen jälkeen)                 3,3 3,3   3,3
Muuntoerot     -1,2     -35,0     15,0 -21,2   -21,2
Rahavirran suojaukset
(verojen jälkeen)
28           -1,8     -1,8   -1,8
Laaja tulos     -1,2     -35,0 -1,8   80,5 42,5 0,0 42,5
                         
Liiketoimet omistajien kanssa                        
Omaan pääomaan kirjatut
osakeperusteiset maksut
6               1,0 1,0   1,0
Osingonjako                 -59,7 -59,7   -59,7
Osakkeiden merkintä
optio-oikeuksilla
  0,7 5,5 -1,2       0,9   5,9   5,9
Osakkeiden merkintä
optio-oikeuksilla,
rekisteröimätön
      0,1           0,1   0,1
Määräysvallattomien
omistajien osuus
                    -0,1 -0,1
Liiketoimet omistajien
kanssa yht.
  0,7 5,5 -1,1 0,0     0,9 -58,7 -52,7 -0,1 -52,8
                         
Pääomaosuusmenetelmällä yhdisteltyjen sijoitusten vaikutus                 0,0 0,0   0,0
                         
31.12.2013   76,6 45,7 0,1 -11,6 -26,6 -1,7 3,1 428,5 514,1 0,1 514,2
                         
    Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma Määräys-
vallatto-
mien omistajien osuus
Oma
pää-
oma
yht.
Milj. euroa Liite Osake-
pää-
oma
Yli-
kurssi-
rahasto
ja muut
rahastot
Osake-
anti
optio-
oikeuk-
silla
Omat
osakkeet
Muunto-
erot
Raha-
virran
suo-
jauk-
set
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Kerty-
neet
voitto-
varat
Yht.    
31.12.2013   76,6 45,7 0,1 -11,6 -26,6 -1,7 3,1 428,5 514,1 0,1 514,2
                         
Tilikauden laaja tulos                        
Tilikauden voitto                 35,0 35,0 0,0 35,0
Muut laajan tuloksen erät                        
Etuuspohjaisista eläkevelvoitteista johtuva vakuutusmatemaattinen voitto (verojen jälkeen)                 -10,3 -10,3   -10,3
Muuntoerot     -1,8     -24,4     16,1 -10,1   -10,1
Rahavirran suojaukset
(verojen jälkeen)
28           1,4     1,4   1,4
Laaja tulos     -1,8     -24,4 1,4   40,8 16,0 0,0 16,0
                         
Liiketoimet omistajien kanssa                        
Omaan pääomaan kirjatut
osakeperusteiset maksut
6               0,6 0,6   0,6
Osingonjako                 -65,4 -65,4   -65,4
Osakkeiden merkintä
optio-oikeuksilla
      -0,1       5,4   5,3   5,3
Osakkeiden merkintä
optio-oikeuksilla,
rekisteröimätön
      0,5           0,5   0,5
Määräysvallattomien
omistajien osuus
                      0,0
Liiketoimet omistajien
kanssa yht.
  0,0 0,0 0,4 0,0     5,4 -64,8 -59,0 0,0 -59,0
                         
Pääomaosuusmenetelmällä yhdisteltyjen sijoitusten vaikutus                 0,0 0,0   0,0
                         
31.12.2014   76,6 43,9 0,5 -11,6 -51,0 -0,3 8,5 404,5 471,1 0,1 471,2
 
Liitetiedot ovat kiinteä osa konsernitilinpäätöstä.