Tytäryhtiöosakkeet

TYTÄRYHTIÖOSAKKEET
     
  Omistusosuus % 31.12.2014
Kirjanpitoarvo
Milj. euroa
     
Emoyhtiön omistamat tytäryhtiöosakkeet
     
FD Finanssidata Oy, Suomi 100,0 3,0
Tieto Austria GmbH, Itävalta 100,0 0,8
Tieto Canada Inc., Kanada 100,0 0,1
Tieto China Co., Ltd., Kiina 100,0 4,3
Tieto Czech s.r.o., Tsekin tasavalta 100,0 8,0
Tieto DK A/S, Tanska 100,0 1,6
Tieto d.o.o., Kroatia 100,0 0,0
Tieto Estonia AS, Viro 100,0 3,1
Tieto Estonia Services OÜ, Viro 60,0 0,2
Tieto Finland Oy, Suomi 100,0 131,5
Tieto Germany GmbH, Saksa 100,0 0,5
Tieto Global Oy, Suomi 100,0 1,1
Tieto Great Britain Ltd, Iso-Britannia 100,0 0,5
Tieto Healthcare & Welfare Oy, Suomi 100,0 2,6
Tieto IT Services India Pvt. Ltd., Intia 100,0 1,4
Tieto Latvia SIA, Latvia 100,0 10,3
Tieto Lietuva UAB, Liettua 100,0 2,6
Tieto Netherlands Holding B.V., Alankomaat 100,0 24,5
Tieto Norway AS, Norja 100,0 105,9
Tieto Poland sp. z o.o, Puola 100,0 3,3
Tieto Sdn Bhd, Malesia 100,0 0,2
Tieto Slovakia s.r.o., Slovakia 100,0 0,0
Tieto Sweden Professional Services AB, Ruotsi 100,0 549,3
TietoEnator Inc., USA 100,0 7,1
TietoEnator OOO, Venäjä 100,0 0,0
Lepäävät tytäryhtiöt (yhteensä 5 kpl)   0,0
    861,9
     
Tytäryhtiöiden omistamat konserniyhtiöosakkeet
 
Canvisa Consulting AB, Ruotsi 100,0 0,6
Energimarknadens Informationsväxel i Sverige AB, Ruotsi 100,0 0,1
Tieto Finland Oy, Suomi 0,0 2,6
Tieto Netherlands B.V., Alankomaat 100,0 2,9
Tieto Rus OOO, Venäjä 100,0 2,3
Tieto Software Technologies Pvt. Ltd, Intia 100,0 21,5
Tieto Sweden AB, Ruotsi 100,0 254,8
Tieto Sweden Healthcare & Welfare AB, Ruotsi 100,0 4,5
Tieto U.S. Inc., USA 100,0 0,2
Lepäävät tytäryhtiöt (yhteensä 1 kpl)   0,0
    289,5
     
Kaikki tytäryritykset sisältyvät konsernitilinpäätökseen.    
     
Merkittävät rajoitukset:    
Kiinassa ja Intiassa sijaitseviin käteisvaroihin ja lyhytaikaisiin talletuksiin liittyy paikallisia valuutanvaihtorajoituksia. Nämä valuuttamääräykset estävät pääoman siirtämisen pois maasta muutoin kuin tavanomaisina osinkoina.