Tietoja osakkeenomistajille

Osakkeenomistajan kalenteri vuonna 2015

 • Yhtiökokouksen täsmäytyspäivä 9.3.
 • Ilmoittautuminen 9.2.–16.3. klo 15.00
 • Yhtiökokous 19.3.
 • Osingonmaksun täsmäytyspäivä 23.3.
 • Osinko irtoaa 20.3.
 • Osingon maksu 9.4. alkaen
   
 • Osavuosikatsaus 1/2015 28.4.
 • Osavuosikatsaus 2/2015 22.7.
 • Osavuosikatsaus 3/2015 22.10.

Yhtiökokous

Tieto Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 19.3.2015 klo 15.00 Scandic Parkissa, Mannerheimintie 46, 00260 Helsinki.

Yhtiökokousasiakirjat

Yhtiökokousasiakirjat ovat saatavilla osoitteessa www.tieto.com/agm.

Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 9.3.2015 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 16.3.2015 klo 15.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

 • elektronisesti (saatavilla osakerekisterissä oleville osakkeenomistajille)
 • sähköpostitse: agm@tieto.com
 • puhelimitse: 020 727 1740 (ma-pe klo 9.00-15.00)
 • faksilla: 020 602 0232 tai
 • kirjeitse: Tieto, Legal/AGM, PL 38, 00441 Helsinki

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään viivytyksettä omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet rekisteröitymisestä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamisesta ja ilmoittamisesta yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, merkittäväksi yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään 16.3.2015 klo 10.00 mennessä.

Valtakirjojen toimittaminen ennalta

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Jos osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Tieto, Legal/AGM, PL 38, 00441 Helsinki 16.3.2015 mennessä (faksi 020 602 0232).

Osingonmaksu

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2014 yhtiön voitonjakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 1,00 euroa osakkeelta sekä lisäosinkoa 0,30 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 23.3.2015 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon tai Euroclear Sweden AB:n rekisteriin. Osinko maksetaan 9.4.2015 alkaen.

Lisätietoja yhtiökokouksesta osoitteessa www.tieto.com/agm.