Toimitusjohtajan katsaus

Suunta kohti kasvua

Digitalisaatio avartaa teknologian luomia mahdollisuuksia, ja Pohjoismaiden johtavana IT-palveluiden tuottajana Tieto on ensimmäisenä soveltamassa uusia innovaatioita käytäntöön. Murros, josta viestimme asiakkaillemme, vaikuttaa myös meihin. Tieto on käynyt läpi merkittävän muutoksen viimeisen kahden vuoden aikana. Se on luonut uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja avannut oven kasvuun.

Digitalisaatio muistuttaa muutoksen laajuudella mitattuna teollista vallankumousta. Konseptit kuten big data ja teollinen internet murtavat perinteisiä liiketoimintamalleja ja tarjoavat lukemattomia uusia mahdollisuuksia kaikilla teollisuuden aloilla. IT-palveluja tuottavien yritysten on pystyttävä jatkuvasti uudistamaan palvelujaan ja osaamistaan. Tiedon kohdalla tämä on merkinnyt sitä, että olemme kehittäneet uusia innovatiivisia tapoja tuottaa lisäarvoa asiakkaillemme.

Vuonna 2014 keskityimme laadun ja kannattavuuden parantamiseen, päätimme kasvuinvestoinneista ja laajensimme osaamistamme uusille palvelualueille. Uusi digitaalinen maailma edellyttää uudenlaisia palveluja ja osaamista, mikä on avannut uusia uramahdollisuuksia sekä nopeuttanut osaamisen kehittämistä Tiedossa. Uudistamalla osaamisrakenteitamme olemme varmistaneet asemamme asiakkaidemme parhaana mahdollisena kumppanina.

Pilvipalvelut IT-palvelujen kasvun ajurina

Kuluneen vuoden aikana uusien tilausten määrä kasvoi useilla toimialoillamme, muun muassa pankki- ja vakuutusalalla, terveydenhuolto- ja hyvinvointisektorilla, valmistavassa teollisuudessa ja vähittäiskaupassa. Jatkuvat palvelut, konsultointi- ja järjestelmäintegraatio sekä eri toimialojen omat toimialatuotteet mahdollistivat hyvän kehityksen IT-palveluissa. Kokonaisuudessaan Tiedon IT-palvelut saavuttivat noin 3 % orgaanisen kasvun vuonna 2014. 

Pilvipalvelut vauhdittivat IT-palveluiden kasvua ja esimerkiksi Jatkuvien palveluiden pilvipalvelut kasvoivat yli 150 % vuonna 2014. Pilvipalveluista on tullut olennainen osa uutta tarjoomaamme asiakkaiden etsiessä keinoja alentaa kokonaiskustannuksia. Palvelut ovat muuttumassa vähemmän työvoimaa vaativiksi ja yhä kustannustehokkaammiksi automaatioasteen kasvaessa. Tämä puolestaan tukee palvelujen tuottajia kilpailukyvyn säilyttämisessä. Yhtiömme laaja tarjooma ja toimialatuntemuksemme tekevät meistä erinomaisen pitkäaikaisen kumppanin yrityksille, jotka hakevat uusia liiketoimintamahdollisuuksia pilvipalvelujen kautta.

Tulevaisuudessa odotamme kaksinumeroista kasvua myös teollisen internetin ja asiakaskokemuksen johtamisen start-up-toiminnoista. Pitkän aikavälin tavoitteenamme on kasvaa markkinoita nopeammin kaikkien IT-palvelujen osalta.

Parantunut kannattavuus markkinaympäristön muutoksista huolimatta

Kuluneen vuoden aikana onnistuimme myös kannattavuutemme parantamisessa. Parannuksen ajureita olivat lisääntynyt liiketoimintafokus sekä korkeampi laatu. Lisäksi alensimme kustannustasoamme noin 40 miljoonalla eurolla edelliseen vuoteen verrattuna pääasiassa vuonna 2013 käynnistetyn tehostusohjelmamme ansiosta. Varsinaisen liiketoiminnan liikevoitto oli 9,9 prosenttia liikevaihdosta, vieden meitä muutaman askeleen lähemmäksi vuodelle 2016 asetettua pitkän aikavälin tavoitettamme.

On huomioitava, että tuotekehityspalvelujen markkinaympäristö jatkuu edelleen haasteellisena markkinaolosuhteiden muutosten vuoksi. Käynnistimme sen vuoksi toimenpiteet, joiden tarkoituksena on keventää kustannusrakennettamme sekä parantaa suorituskykyämme olemassa olevissa asiakkuuksissa. Lisäksi haemme kasvua tuotekehityspalvelualalla uusien globaalien asiakassuhteiden kautta.

Kasvualuiden investointeja lisätty

Vuonna 2014 perustimme kaksi yhtiön sisäistä start-up-yritystä, joiden taustalla olivat kiihtyvä digitalisaatio, teollinen internet ja asiakaskokemuksen johtaminen. Sen lisäksi, että nämä start-up-yritykset tukevat liiketoimintaamme laajentamalla tarjoomaamme ja osaamisiamme, ne tuovat Tietoon mukanaan uudenlaista start-up-kulttuuria ‒ ja siten edesauttavat yhtiön toimintakulttuurin muutosta. Investoinnit tukevat myös tavoitettamme olla asiakkaidemme paras kumppani IT- ja muutostarpeissa.

Yksi investointikohteista on asiakaskokemuksen johtaminen. Yritysten on luotava saumaton asiakaskokemus kaikissa digitaalisissa ja fyysisissä kanavissa. Tiedolla on kokonaisvaltainen lähestymistapa asiakaskokemuksen johtamiseen, alkaen visiosta ja päättyen toimeenpanoon, jolloin teknologian lisäksi päästään todentamaan asiakaskokemuksen johtamisesta syntyvä liiketoiminta-arvo. Vahvan toimialatuntemuksen, teknologiavision ja innovaatioekosysteemin kautta Tieto auttaa asiakkaitaan löytämään uusia tapoja liiketoimintansa vauhdittamiseksi.

Toinen kasvuinvestointimme on teollinen internet, jonka avulla tuemme asiakkaidemme liiketoimintaa ja luomme uusia mahdollisuuksia verkostoituneessa maailmassa. Hyödyntämällä uusia tapoja yhdistää laitteita, kerätä ja käsitellä tietoa sekä hajauttaa laitteille älyä ja autonomiaa, asiakkaamme voivat lisätä tehokkuutta, luoda uudenlaista liiketoimintaa ja kohentaa loppuasiakkaiden palveluiden käyttäjäkokemuksia. Teollisessa internetissä on valtavasti potentiaalia, ja Tieto on hyvässä asemassa ottaakseen aktiivisen roolin sen kehittämisessä.

Kolmas kasvuinvestointimme on terveydenhuoltosektori, jossa on myös paljon kasvupotentiaalia. Lisääntyneen säätelyn sekä terveydenhuollon prosessien digitalisoinnin odotetaan toimivan liiketoiminnan ajureina. Tieto suunnittelee uusia investointeja eri tuotteisiin ja vuosina 2015–2016 on odotettavissa uusia lanseerauksia tällä alueella. Tieto on tällä hetkellä johtava IT-ratkaisujen tuottaja terveydenhuolto- ja hyvinvointisektorille Pohjoismaissa.

Kasvualueisiin investoimisen lisäksi jatkamme edelleen kilpailukykymme vahvistamista teollistamalla infrastruktuuri- ja sovellushallinnan palvelujamme, lisäämällä globaalia toimituskapasiteettiamme ja laajentamalla pilvipalveluiden ja valittujen toimialakohtaisten ohjelmistotuotteiden tarjoomaa. Kaikki edellä mainitut toimenpiteet ovat vahvistaneet asemaamme kohdemarkkinoillamme.

Valmiina kiihdyttämään IT-palveluiden kasvua

Vuonna 2014 saimme todistaa uudenlaista optimismia Tiedossa. Toimenpiteemme ovat tukeneet strategiaamme, ja käytimme kiihtyvän digitalisaation tuomia mahdollisuuksia hyväksemme. Olemme tehneet kovasti töitä päästäksemme lähemmäs kannattavuustavoitettamme. Tässä kehityksessä toiminnan tehostamisella on ollut suuri rooli. Nyt suuntamme on kohti kasvua. Parantuneen kannattavuuden, kasvun ja vahvan kassavirran ansiosta osakkeenomistajien kokonaistuotto oli 36 %. Olemme ylpeitä tästä kehityksestä ja pyrimme jatkamaan työtämme arvon luomiseksi osakkeenomistajillemme. Vuotta 2015 ennakoiden, Tiedon matka kohti kasvua jatkuu. Kasvun tukena ovat uudet tuotteet, uudenlainen osaaminen ja hieman start-up-asennetta.

Lämpimät kiitokset asiakkaillemme, henkilöstöllemme, kumppaneillemme ja osakkeenomistajillemme saamastamme tuesta yhtiön uudistuessa!

Kimmo Alkio
Toimitusjohtaja